съоражения

You are currently browsing articles tagged съоражения.

профилни системи

Какво трябва да се вземе в предвид при използване на профилни системи в машиностроенето и изграждането на съоръжения?

Има четири основни групи съоражения: изграждане на оперативни средства, като кутии, защитни устройства, система за работни места, рафтове, стълбища, парапети и прегради; изграждане на рамки и структури за подпомагане на машини и агрегати; изпълнението на транспортни системи за автоматизация на предприятието, като вериги, транспортьори; интеграцията на линейна технология в производството на машини и системи – плъзгачи, ролкови водачи, водачи на оборотните лагери, линейни модули включително и движещи технологични елементи могат да бъдат безпроблемно монтирани с профилни системи.
Read the rest of this entry »

Tags: , ,