биотехнологии

You are currently browsing articles tagged биотехнологии.

Ин-витро технология

CULTEX, Германия е технологичен лидер в научния анализ на въздействието на токсични химически вещества върху култивирани бактерии или клетки на бозайници. Наречен ин-витро тестове (от “инвитро” или буквално “в стъкло”), тези методи на изпитване се използват основно за идентифициране на потенциално опасни химични вещества или за да се потвърди липсата на токсичност по време на ранното развитие на нови лекарства, селскостопански химикали или хранителни добавки. В CULTEX използват стратегия с тристепенен процес, водещ до образуването на аерозоли, излагане на клетките и бактериите към тези аерозоли, и последващ анализ за токсичност, генотоксичност и други ефекти. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Технологии в индустрията

Нано, био и други технологии, притежават огромен потенциал за бъдещето развитие на индустриалното производство в Европа.

В неотдавнашно съобщение на Европейската комисия, е че ще се даде преоритет на тези технологии, като ключови за подобряване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на икономиката в ЕС.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,