Schneider Electric представи решение за захранване в тежки промишлени условия

Schneider Electric представи стандартизираното, непрекъсваемо захранващо устройство (UPS) Gutor PXC, което е специално разработено за индустриално приложение в сурови условия. Цялостното решение е пригодено за работа при тежки външни климатични условия, например при обектите за добив на петрол и газ, морски климат, или при екстремни температури.

Този модел UPS предпазва важното оборудване в производствения процес от повреди вследствие на спиране на тока, токов удар и скок в мощността. От Schneider Electric подчертаха, че Gutor PXC е стандартизирано решение с гъвкав дизайн, което позволява пускането му в експлоатация в значително по-кратки срокове и на по-ниска цена.

“В днешната индустриална инфраструктура съществува цяла гама от критични системи, които се нуждаят от сигурност и надеждна защита на захранването от негативните електрически ефекти. Такива са например нефтени платформи, които изискват аварийно изключване или спринклерни системи по време на неочаквано бедствие”, заяви Бернард Кичъл, директор на отдел “Индустриално UPS оборудване и управление на офертите” в Schneider Electric.

Тази информация е взета от:
http://industryinfo.bg/

Tags: , , , , , , ,