ЦЕРБ въведе технология за онлайн мониторинг на вибрациите в ТЕЦ Скопие

Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ) въведе нов метод за намаляване на разходите за техническа поддръжка в енергетиката в ТЕЦ Скопие, съобщиха от компанията. Технологията предлага възможност за редуциране до 50% на отделяните средства. Според специалисти на ЦЕРБ посредством нея авариите могат да бъдат намалени наполовина, ако се въведе дистанционен контрол на съоръженията във водно- и топлоелектрическите централи.

“Системата за онлайн мониторинг на вибрациите на двигателите и генераторите извършва непрекъснат дистанционен контрол и отчита непосредствено влошаване на състоянието на съоръженията. Основен показател за това е промяна във вибрациите. Проследяването на измененията се извършва със специални технически приспособления от специалисти, които успяват да забележат зараждащите се повреди в много ранна фаза и извършват необходимите превантивни действия”, коментираха от ЦЕРБ.
Съоръженията на ТЕЦ Скопие, където ще бъде въведена системата, се поддържат изцяло от българската компания.

Тази информация е взета от:
http://energy-review.bg/

Tags: , , ,