Ти Ел Ел Медиа взе участие в международна обиколка ”Value of Water” в Холандия

От 10 до 15 ноември т.г. в Холандия се проведе медийна обиколка “Value of Water – Industry and Wastewater”, посветена на третирането на индустриални отпадъчни води. Целта на събитието, организирано от министерство на външните работи на Кралство Нидерландия, бе да представи успешния опит на институциите и бизнеса в пречистването на води от производството. В него взеха участие представители на медиите от различни страни, сред които Испания, Португалия, Хърватска, Финландия, Албания, Тайланд, Шри Ланка и други. Единственият български участник бе издателството за професионална техническа периодика Ти Ел Ел Медиа.

В рамките на обиколката се проведоха множество срещи с представители на водните дружества в отделните провинции, където подробно бе обяснен принципът на работа на сектора. Международните гости имаха възможност да посетят и знакови проекти като пречиствателни станции, заводи за производство на биогаз, завод за преработка на отпадъци и други.
Особен интерес предизвикаха срещата с представители на пречиствателната станция на летището Схипхол, където се преработват отпадните води от самолетите, и посещението на болница Свети Антоний в град Снийк.

Тази информация е взета от:
http://engineering-review.bg/

Tags: , ,