Yaskawa придобива Solectria Renewables

Yaskawa Electric Corporation и Solectria Renewables обявиха, че са постигнали окончателно споразумение, по силата на което Yaskawa Electric ще придобие Solectria чрез своето дъщерно дружество в САЩ. Solectria Renewables е специализирана в сегмента на високопроизводителните фотоволтаични инвертори за жилищни, търговски и ютилити електроенергийни системи. В компанията работят над 160 души на територията на Съединените щати.

“От новото споразумение ще се възползват както клиентите на Yaskawa, така и на Solectria. Yaskawa ще осигури мащабни, глобални продажби и производствени съоръжения, както и диверсификацията на Solectria. По същия начин Solectria ще допринесе с над 20 години опит в силовата електроника, от които десет са посветени на PV индустрията, както и с по-задълбочени познания за фотоволтаичните продукти средно и високо напрежение. С тази стъпка значително ще разширим нашата технологична експертиза и експанзията на Yaskawa на пазара на възобновяема енергия”, коментираха от Yaskawa.

Тази информация е взета от:
http://energy-review.bg/

Tags: , , , , , ,