АББ разработи екологична алтернатива на SF6

АББ обяви пробив в технологиите за изработване на комплектни разпределителни уредби (КРУ) чрез екологично ефективен газ за изолация, който да замести серния хексафлуорид. “Тази алтернативна газова смес притежава подобни изолационни характеристики като тези на SF6, използван до момента в комплектните разпределителни уредби с изолация от елегаз (КРУЕ), но е способна значително да намали вредното влияние върху околната среда.

С новата смес КРУ с газова изолация (GIS) на АББ разполагат с потенциал да намалят еквивалентните на въглероден диоксид емисии с до 50% през целия жизнен цикъл на оборудването в сравнение с предшественика им със същата оценка”, коментират от компанията.

Повече от десетилетие SF6 се използва масово в електрическата промишленост за диелектрична изолация и гасене на електрическа дъга. “Това е значително постижение и може да положи основите на пътя към по-екологичноефективни КРУ с газова изолация в следващите години“, сподели Бернхард Юкер, мениджър на дивизия “Системи за енергетиката“ на АББ.

Новата технология ще бъде въведена за първи път в подстанция в Орликон, Цюрих, като пилотна инсталация за швейцарската електрическа компания EWZ. В допълнение към 170-киловолтовото КРУЕ АББ ще инсталира и КРУ средно напрежение с новата газова смес.

Тази информация е взета от:
http://engineering-review.bg/

Tags: , , , , ,