October 2013

You are currently browsing the monthly archive for October 2013.

Filkab was among the exhibitors at the international exhibition for renewable sources and energy efficiency Renexpo, held on 16 and 17 October this year in the Polish capital Warsaw, reported for Renewables-Bulgaria.com by the company.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

Филкаб бе сред изложителите на международното изложение за възобнобявеми източници и енергийна ефективност Renexpo, което се проведе на 16 и 17 октомври т. г. в полската столица Варшава, съобщиха за Renewables-Bulgaria.com от компанията.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

ASM Assembly Systems has introduced a new version of the site siplace.com with a changed appearance and easy to use user interface , reported for Electronics-Bulgaria.com by the company.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

ASM Assembly Systems представи нова версия на сайта siplace.com с променен външен вид и по-удобен за използване потребителски интерфейс, съобщиха за Electronics-Bulgaria.com от компанията.
Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Microsemi deal to buy Symmetricom worth 230 million U.S. dollars. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Microsemi сключи сделка за закупуването на Symmetricom на стойност 230 млн. щатски долара. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Lukerg Renew acquired four wind farms in Bulgaria after the decision of the Commission for Protection of Competition , which held its immediate implementation . The company obtained control of Globo Energy , Mark 1 , Mark 2 and 4 PM Bulgaria . Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , ,

Лукерг Реню придоби четири ветроенергийни парка на територията на България след решение на Комисията за защита на конкуренцията, която постанови незабавното му изпълнение. Компанията получи контрол на Глобо Енерджи, Марк 1, Марк 2 и УП България 4. Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

TEXIMP presents various machine tools with CNC Haas Automation at the International Technical Fair in Plovdiv. The focus of the booth is a 5-axis machining center HAAS UMC-750.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Тексимп представя различни металорежещи машини с ЦПУ на Haas Automation в рамките на Международния технически панаир в Пловдив. Акцент на щанда на компанията е 5-осният обработващ център HAAS UMC-750.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

« Older entries