July 2013

You are currently browsing the monthly archive for July 2013.

The subcontractor in the manufacture of electronic products and solutions Integrated Micro-Electronics (IMI), which owns the former factory of EPIQ in Botevgrad, Bulgaria, once again retained its status as a “preferred provider” of Bosch. Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Субконтракторът в областта на производството на електронни изделия и решения Integrated Micro-Electronics (IMI), чиято собственост е бившият завод на EPIQ в Ботевград, за поредна година задържа статута си на “предпочитан доставчик” на Bosch. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Mouser Electronics has signed a distribution agreement of Plessey’s products worldwide, announced for Electronics-Bulgaria.com by Mouse Electronics, Mouser representative in Bulgaria. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Mouser Electronics подписа споразумение за дистрибуция на продуктите на Plessey в цял свят, съобщиха за Electronics-Bulgaria.com от Маус Електроникс, представител на Mouser у нас. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Lovato Electric introduced a new series controllers RGK700 and RGK800, available in a standalone version or embedded feature AMF, announced V&V Isomatic, representative of the Italian manufacturer in the country. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Lovato Electric представи нова серия контролери RGK700 и RGK800, предлагани в самостоятелна версия или с вградена AMF функция, съобщиха от ВиВ Изоматик, представител на италианския производител у нас. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

The advent of LED solutions in the lighting market will continue to accelerate and will likely reach 50% in 2016 and 70% in 2020, predicted in a research the consulting firm McKinsey. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Навлизането на LED решения в пазара на осветление ще продължи да се ускорява и вероятно ще достигне над 50% през 2016 г. и над 70% след 2020 г., прогнозира в свое изследване консултантската компания McKinsey. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

VEGA will present different solutions for the measured level and pressure for a wide range of solutions in the oil industry during the exhibition Offshore Europe between 3 and 6 September in Aberdeen, UK, reported for Measurement-Bulgaria.com by GLOBAL-Test representative of VEGA in Bulgaria. Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

VEGA ще престави различни решения за измерваване на ниво и налягане, предназначени за широк спектър от решения в петролната индустрия, по време на изложението Offshore Europe между 3 и 6 септември т. г. в Абърдийн, Великобритания, съобщиха за Measurement-Bulgaria.com от фирма Глобал-Тест, представител на VEGA в България. Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

« Older entries