14/06/2012

You are currently browsing the daily archive for 14/06/2012.

Johnson Controls provided to the National Polytechnic Museum their works created in the development center for automotive electronics of the company in Sofia. Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Johnson Controls предостави на Националния политехнически музей свои разработки, създадени в развойния център за автомобилна електроника на компанията в София. Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Thirteen companies from the electronic industry in Europe launched a joint project to reduce energy and water consumption in industry by 10%. Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Тринайсет компании от електронния бранш в Европа стартираха съвместен проект за редуциране на енергийното и водното потребление в отрасъла с още 10%. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

New factory for production of cash registers and electronic devices of Daisy Technology was opened in Gabrovo on May 19 this year. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Нова фабрика за производство на касови апарати и електронни устройства на фирма Дейзи Технолоджи беше открита в Габрово на 19 май т. г. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,