March 2012

You are currently browsing the monthly archive for March 2012.

The manufacturer of printed circuit boards Micron-20 introduce in its production white soldermask, specially developed by Japanese company Taiyo for the market of LED products. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Производителят на печатни платки Микрон-20 въведе в производството си бяла солдермаска, специално разработена от японската фирма Taiyo за пазара на светодиодни продукти. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Подробна информация
Наименование на събитието:
CIAAF 2012
Дата на събитието:
Дата на откриване: 26-Jun-2012 Крайна дата: 30-Jun-2012
Място на провеждане:
Джънджоу Международната конвенция & изложбен център
Държава:
Китай
Индустрия:
Автомобили
Сайт:
http://www.ciaaf.org/
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , ,

CIAAF 2012

Detailed Information
Event Title:
CIAAF 2012
Event Date:
Start Date: 26-Jun-2012 End Date: 30-Jun-2012
Venue:
Zhengzhou International Convention & Exhibition Center
Country:
Zhengzhou China
Industry:
Automobiles
Website:
http://www.ciaaf.org/
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , ,

The largest photovoltaic park on the Balkans opened on March 8 South Korean companies SDN Company and KOSEP in the village Samovodene and town Zlataritsa near Veliko Tarnovo.
Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Най-големият фотоволтаичен парк на Балканите откриват на 8 март южнокорейските компании SDN Company и KOSEP в село Самоводене и град Златарица близо до Велико Търново.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

German company Bosch plans to build new plant in Romania, through greenfield investment and expansion of part of its production facilities in the Romanian city Blaze. Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , ,

Германската компания Bosch планира да построи нов завод в Румъния, посредством инвестиция на зелено и разширяване на част от производствените си мощности в румънския град Блаж. Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , ,

Company SET PCB Technology, established Bulgarian manufacturer of printed circuit boards, will participate once again in the largest international exhibition in Electronics – SMT 2012, which will be held from 8 to 10 May in Nuremberg, Germany, the company said. Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Фирма СЕТ ПиСиБи Технолоджи, утвърден български производител на печатни платки, ще участва за пореден път в най-мащабното международно изложение в сферата на електрониката – SMT 2012, което ще се проведе от 8 до 10 май в Нюрнберг, Германия, съобщиха от компанията. Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

« Older entries