July 2011

You are currently browsing the monthly archive for July 2011.

Подробна информация:
Дата на събитието: 25.10.2011 – 10.28.2011
Място на провеждане: Шанхай Нов Международен Експо Център
Адрес: Шанхай, Китай
Град: Шанхай
Тел.: +49-511-8932113
Факс: +49-511-8939681
Сайт: www.cemat-asia.com/Index-en.asp
Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Detail Information:
Event Date: 2011-10-25 – 2011-10-28
Venue: Shanghai New International Expo Centre
Address: Shanghai, China
City: Shanghai
Telephone: +49-511-8932113
Fax: +49-511-8939681
Website: www.cemat-asia.com/Index-en.asp
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

Подробна информация
Дата на събитието: 25.10.2011 – 10.28.2011
Място на провеждане: Шанхай Нов Международен Експо Център (SNIEC)
Адрес: Шанхай, Китай
Град: Шанхай
Тел.: +86-21-50456700
Факс: +86-21-50459355
Сайт: www.ptc-asia.com/Index-en.asp
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , ,

Detail Information:
Event Date: 2011-10-25 – 2011-10-28
Venue: Shanghai New International Expo Centre(SNIEC)
Address: Shanghai, China
City: Shanghai
Telephone: +86-21-50456700
Fax: +86-21-50459355
Website: www.ptc-asia.com/Index-en.asp
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

Since the beginning of July this year Makstel distribute the new product range surveillance for small and medium-sized applications and quality products for fire and security system from Bosch. Read the rest of this entry »

Tags: ,

От началото на месец юли т. г. Макстел дистрибутира новата продуктова гама за видеонаблюдение за малки и средни приложения, както и висококачествените продукти за пожароизвестяване и СОТ на Bosch. Read the rest of this entry »

Tags: ,

Подробна информация:
Дата на събитието: 12.10.2011 – 13.10.2011
Място на провеждане: африканска интеграция и международно сътрудничество
Адрес: Джамена, Чад
Град: Джамена
Телефон: +44 (0) 20 8605 0509
Факс: +44 (0) 20 8605 0512
Сайт: www.cubicglobe.com
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Detail Information:
Event Date: 2011-10-12 – 2011-10-13
Venue: African Integration and International Cooperation
Address: Djamena, Chad
City: Djamena
Telephone: +44 (0) 20 8605 0509
Fax: +44 (0) 20 8605 0512
Website: www.cubicglobe.com
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Porvair Filtration Group, специализирана в продължение на повече от 30 години, в дизайна и производството на поръчкови и стандартни газови филтри за пренос за нуждите на газовата промишленост. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Porvair Filtration Group have, for over 30 years, specialised in the design and manufacture of both bespoke and standard gas transmission filter units for the natural gas industry. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

« Older entries