May 2011

You are currently browsing the monthly archive for May 2011.

Подробна информация:
Дата на събитието: 06.02.2011 – 05.06.2011
Място: Истанбул Експо Център
Адрес: Cobancesme Kavsagi P.K. 40, Летище – Yesilkoy, Истанбул
Град: Истанбул
Брой изложители: 700, История Запис: (през 2000 г.)
Телефон: -
Факс: -
Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Detail Information:
Event Date: 2011-06-02 – 2011-06-05
Venue: Istanbul Expo Center
Address: Cobancesme Kavsagi P.K. 40, Airport – Yesilkoy , Istanbul
City: Istanbul
No. of Exhibitors: 700, History Record: (in 2000)
Telephone: –
Fax: –
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

Softlink Technology Europe recently introduced a new connector RJ45 Profinet, reported for the journal Engineering Review from the office of the company. Read the rest of this entry »

Tags: ,

Наскоро Softlink Technology Europe представи нов RJ45 Profinet конектор, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. Read the rest of this entry »

Tags: ,

Подробна информация:
Дата на събитието: 06.01.2011 – 06.03.2011
Място: Dongguan Международна конференция и изложбен център
Град: Dongguan
Телефон: -
Факс: -
Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Detail Information:
Event Date: 2011-06-01 – 2011-06-03
Venue: Dongguan International Conference & Exhibition Centre
City: Dongguan
Telephone: –
Fax: –
Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Подробна информация:
Дата на събитието: 07.13.2011 – 15.07.2011
Място на провеждане: Шанхай нов международен център Expo (SNIEC)
Адрес: Шанхай, Китай
Град: Шанхай
Телефон: +861059339312
Факс: +8613810372046
Сайт: www.aluminiumchina.com/en/
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , ,

Detail Information:
Event Date: 2011-07-13 – 2011-07-15
Venue: Shanghai New International Expo Centre(SNIEC)
Address: Shanghai, China
City: Shanghai
Telephone: +861059339312
Fax: +8613810372046
Website: www.aluminiumchina.com/en/
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

21-24 September, 2011
Сайгон експо & Конгресен център
Хо Ши Мин, Виетнам
Профил на експото:
Металорежещи машини
Метални машини,
Части и компоненти
Инструменти, фрези
Производствени системи / съоръжения за контрол & свързаното с тях оборудване
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

21-24 September, 2011
Saigon Exhibition & Convention Center
Ho Chi Minh, Vietnam
Exhibit Profile
Metal Cutting Machine Tools
Metal Forming Machines
Parts and Components
Tools, Cutters
Manufacturing System / Control Equipment & Related Equipment
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

« Older entries