March 2011

You are currently browsing the monthly archive for March 2011.

Подробна информация
Дата на събитието: 01.04.2011 – 04.04.2011
Място: METROPOLITAN изложбен център
Адрес: международното летище в Атина “Елефтериос Венизелос 19019, POBox 80072, Атина
Град: Атина
Телефон: –
Факс: –
Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Metec Expo

Detail Information
Event Date: 2011-04-01 – 2011-04-04
Venue: METROPOLITAN EXHIBITION CENTER
Address: Athens International Airport ????Eleftherios Venizelos???? 19019 , P.O.Box 80072 , Athens
City: Athens
Telephone: 30-210-6800470
Fax: 30-210-6800476
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , ,

Подробна информация
Дата на събитието: 29.03.2012 – 01.04.2012
Място: Атина
Град: Атина
Брой изложители: 175 +, история Запис: (през 2000 г.)
Телефон: 30-210-2930706
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

Medwood

Detail Information:
Event Date: 2012-03-29 – 2012-04-01
Venue: Athens
City: Athens
No. of Exhibitors: 175+, History Record: (in 2000)
Telephone: 30-210-2930706
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , ,

IT_Feb11_p12_Heason
Широкият кръг технологии на Хеасън сега включва серия 400 профилна линейна система за употреба на лагери, която наскоро бе стартирана от разпространителния му партньор, лидера в индустрията за механични линейни механизми- Томсън.

Насочена към икономически чувствителни приложения в индустриалната автоматизация, включително преси и място, подемно-транспортна техника, оборудване и технологии, транспортни опаковки, новите икономически ефективни линейни механизми за движение са дроп-ин заместители на конкурентни марки с промишлен стандарт за определяне размерите и симетрична 45 градуса релсов профил за равномерна товароносимост във всички посоки и подобряване на неточности към опорната повърхност.

Гамата включва шест номинални ширини от 15милиметра до 45 милиметра дължина и богат избор от стилове, включващи тесни и по-дълги варианти в зависимост от нуждите. С индивидуална товароподемност между 9kN и 130kN (приблизително) и избор между две точности и две степени на презареждане за точност и съответствие на натоварване, забележителните характеристики на серия 400 включват полимерно облицована циркулираща лагерна тръба, която намалява шума и вибрациите.

Гамата извлича полза също от голямото разнообразие от опции и аксесоари, за да оптимизира работата и разходите на инсталираните лагерни системи. Това включва опция за увеличаване на плавност и по-нисък шум при високи скорости, както и стандартна безклеткова версия за общо приложение, допълнителни каучук и метали чистачи са на разположение за повишена издръжливост при тежки условия на околната среда. За по-добра устойчивост на корозия, хром покритие е също на разположение.

Heason технологии е партньор с Thomson и предлага цялостни продажби, техническа поддръжка и сервиз в своята гама от линейни лагери и оборудване. Heason също представлява редица други водещи производители на съоръжения за контрол на движението и собственото си проектиране и монтаж на услуги предоставя персонализирани електро-механични решения, позиционираща система за оспорване на приложенията в космическите изследвания, автомобилите, отбраната, роботика, контрол на процеса, опаковки, моторните спортове и много други.

Информацията е взета от:
http://www.industrialtechnology.co.uk

Tags: , , , ,

IT_Feb11_p12_Heason
Heason Technology’s wide range of precision positioning components now includes the 400-Series ball profile linear guide bearing system which was recently launched by its distribution partner, the mechanical linear motion industry leader Thomson.

Aimed at cost-sensitive applications across industrial automation, including pick and place, materials handling, packaging equipment and transport technology, the new cost-effective linear motion guide is a drop-in replacement for competitive brands with industry standard fixing dimensions and a symmetrical 45 degree rail profile for equal load carrying capacity in all directions and improved tolerance for mounting surface inaccuracies.

The range covers six nominal rail widths from 15mm to 45mm in stock lengths of 4000mm and a wide choice of carriage styles including narrow and extra long variants to match application requirements. With individual carriage load capacity between 9kN and 130kN (approx) and a choice of two accuracy and two preload grades for precision and load matching, notable features for the 400-series include a polymer lined ball-return tube that reduces noise and vibration, and individual ball track lubricant channels that maximise lubrication effectiveness.

The range also benefits from a very wide selection of options and accessories to optimise the performance and costs of the installed bearing system. These include a carriage with caged ball-spacing retainer option for increased running smoothness and lower noise at high speeds, as well as a standard non-caged version for general purpose use. Whilst the standard build specification for all carriages include double lip end and longitudinal seals that retain lubrication while protecting the bearing from contamination, additional rubber wipers and metal scrapers are available for increased durability in harsh environmental conditions. For improved corrosion resistance, hard-chrome plating is also available.

Heason Technology is a Premier Partner programme member with Thomson and offers complete sales, technical support and service across its range of linear bearings and power transmission equipment. Heason also represents a number other leading motion control equipment manufacturers and through its own in house design and assembly service provides customised electro-mechanical positioning system solutions for challenging applications across, aerospace, automotive, defence, robotics, process control, packaging, motorsports and many more.

This information is taken from:
http://www.industrialtechnology.co.uk

Tags: , , , , ,

Информация:
Дата на провеждане: 2012-03-27 – 2012-03-30
Място на провеждане: Международен Експоцентър Кьолн
Адрес: Гладбахер Уол 5, Кьолн
Град: Кьолн
Телефон: 49-221-8212313
Факц: 49-221-8212105

Продукти и услуги:
Земеделие

Обща информация:
Ануга Фоодтек е най-голямото европейско изложение за технологии за храни и напитки. От производството до опаковането до доставката: междусекторна и процесно-ориентирана Ануга Фоодтек съчетава новатори и инвеститори от повече от 100 страни.

Информация за участниците:
Директори, мениджъри, технолози, инженери, технолози за храни, началници на отдели, отговорните лица и други специалисти от хранително-вкусовата индустрия и търговията с храни и напитки.

Информация изложителите:
Профилът включва следните сектори: технология за обработка; опаковъчни технологии; автоматизация на обработката на данни, контрол и технологичен регламент; безопасността на храните и за управление на качеството; оперативни материали, екологични технологии, биотехнологиите, хладилни и климатични технологии; пренасяне, транспорт и складиране ; съставки, спомагателни материали, компоненти, възли, повърхностни технологии; услуги фирми, организации.

Информацията е взета от:
http://tradeshow.tradekey.com

Tags: , , , , ,

Anuga Foodtec

Detail Information:
Event Date: 2012-03-27 – 2012-03-30
Venue: Cologne International Expocentre
Address: Gladbacher Wall 5, Cologne
City: Cologne
Telephone: 49-221-8212313
Fax: 49-221-8212105 Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Подробна информация:
Дата на събитието: 05.04.2011 – 08.04.2011
Място: Belexpo Fairground
Адрес: 14, Pobediteley Avenue, Минск
Град: Минск
Телефон: 375-17-2912326/2998299

Продукти и услуги:
Земеделие

Обща информация
20-тото издание на Международна специализирана изложба- Бира ще се проведе между 05-08 април 2011 година в Минск. Изложбата ще покаже различни видове бира и вино под един покрив, където купувачът и посетителят могат да подобрят бизнес отношенията си.

Информация за участниците:
Закупуване на отдели, (малки и средни търговци на дребно, хипермаркети). Лицата, които отговарят за вино в хотелиерство, обществено хранене и ресторанти, он-лайн магазини, специалист по он-лайн магазини, вино клубове, са обект посетителите.

Информация за изложителите:
Изложбения профил включва производствени технологии и оборудване за бира, тежка и мека бира, Международен конкурс-дегустация. Машини и технологии за индустрията за производство на вино, ликьор и водка.

Информацията е взета от:
http://tradeshow.tradekey.com

Tags: , , , ,

BEER

Detail Information:
Event Date: 2011-04-05 – 2011-04-08
Venue: Belexpo Fairground
Address: 14, Pobediteley Avenue, Minsk
City: Minsk
Telephone: 375-17-2912326/2998299

Products and Services Focus:
Agriculture

General Information
20-th edition of International Specialized Exhibition- BEER will be held between 05-08 April 2011 in Minsk. The exhibition will showcasing the various types of Beer & Wine under one roof where buyer and visitor can enhanced their business networking.

Attendee Information
Purchasing departments, (small and medium retailers, hypermarkets), Those responsible for wine in the Hotel, Catering and Restaurant channel, Restaurants, Wine waiters, On-line stores, Specialist on-line stores, Wine Clubs are the target visitors.

Exhibitor Information
Profile for exhibit includes Beer Production Technologies & Equipment, wheat and soft beer, International contest-tasting. International Competition-Tasting. Equipment and technologies for wine making, liqueur & vodka making industry. National, fine, souvenir wines and beverages.

This information is taken from:
http://tradeshow.tradekey.com

Tags: , , , ,

« Older entries