February 2011

You are currently browsing the monthly archive for February 2011.

Cetim (френски технически център за механизирана индустрия), получи Nadcap (Национална въздушно пространствена и отбранително изпълнителна акредитационна програма) акредитация за изпитване на лабораториите си в Нант, Франция – важен етап във въздухоплавателния сектор – признаване на центъра, механични и физико-химични лабораторни изпитвания за композитни материали. Нарасналото търсенето за изпитване на композитни материали става все по-важно в авиационните строителства, то помагат да се намали теглото на структури и дава възможност за по-голяма енергийна ефективност и намаляване на вредните емисии. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Cetim (French Technical Centre for Mechanical Industry), has just received Nadcap (National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program) accreditation for its testing laboratories in Nantes, France – an important milestone in the aeronautical sector – recognising the Centre as a mechanical and physico-chemical testing laboratory for composite materials. There is growing demand for testing: composite materials are becoming increasingly important in aeronautical construction, they help to reduce the weight of structures and allow for greater energy efficiency and reduced polluting emissions. Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Micro Motion ® Модел 9739 предавател, вече с висока скорост на обработка на сигнала, предлага подобрения и безпроблемно подобрение за инсталирана база na предавател Кориолис. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Micro Motion® Model 9739 transmitter, now with high speed signal processing, provides performance improvements and a seamless upgrade for Coriolis transmitter installed base. Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Toshiba and Tokyo electricity will be pooled with the Japanese government to build one of the largest solar power plant in Bulgaria. The plant will be built in Yambol to March 2012 for an amount exceeding 1.2 billion dollars (100 billion yen), revealed today by a report published in the Japanese daily said on Thursday. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Тошиба и Токийска електроенергия ще се обединят с японското правителство, за да построят една от най-големите слънчеви електроцентрали в България. Електроцентралата ще бъде построена в Ямбол до март 2012 на цена над 1,2 милиарда долара (над 100 милиарда йени), стана ясно днес от новината, публикувана в японски ежедневник, предаде БГНЕС. Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,