October 2010

You are currently browsing the monthly archive for October 2010.

Подробна информация:
Дата на събитието: 06.01.2011 – 06.03.2011
Място на провеждане: Интер Експо и Конгресен Център
Адрес: 147, бул. “Цариградско шосе”. България, София
Град: София
Брой изложители: 90 +, история Запис: (през 2000 г.)
Брой участници: 4200 +, история Запис: (през 2000 г.)
Телефон: 359-2-9655286
Факс: 359-2-9655231 Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MachTech Expo

Detail Information:
Event Date: 2011-06-01 – 2011-06-03
Venue: Inter Expo & Congress Center
Address: 147, Tzarigradsko Chaussee Blvd. BG , Sofia
City: Sofia
No. of Exhibitors: 90+, History Record: (in 2000)
No. of Attendees: 4,200+, History Record: (in 2000)
Telephone: 359-2-9655286
Fax: 359-2-9655231 Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Подробна информация:
Дата на събитието: 13.04.2011 – 04.15.2011
Място на провеждане: Интер Експо Център, София
Град: София
Брой изложители: 117, История Запис: 6 (през 2010 г.)
Брой участници: 3522, История Запис: 5 (през 2010 г.)
Размер на етажа на изложението: ~, История Запис: 5 (през 2010 г.)
Телефон: 359-32-945459
Факс: 359-32-945459
Read the rest of this entry »

Tags: ,

Detail Information:
Event Date: 2011-04-13 – 2011-04-15
Venue: Inter Expo Center, Sofia
City: Sofia
No. of Exhibitors: 117, History Record: 6(in 2010)
No. of Attendees: 3522, History Record: 5(in 2010)
Exhibition Floor Size: ~, History Record: 5(in 2010)
Telephone: 359-32-945459
Fax: 359-32-945459
Read the rest of this entry »

Tags: ,

On 25 October this year the production plant of Danfoss in Bulgaria celebrated 10 years since its foundation. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

На 25 октомври т. г. производственото предприятие на Данфосс в България отпразнува 10 години от своето основаване. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

In October this year Company Belimo Bulgaria solemnly marks the tenth anniversary of its foundation, said for journal Engineering Review George Rampov, manager of the company. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

През месец октомври т.г. фирма Белимо България тържествено отбеляза десетата годишнина от своето основаване, съобщи за сп. Инженеринг ревю Георги Рампов, управител в компанията. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

GE has announced several additions to its growing series of the most technologically advanced products and services based on solar energy. New thin film solar panel and inverter system will broaden GE’s capabilities to deliver a full range of proposals for solar energy utilization in megavats projects worldwide. Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

GE анонсира няколко попълнения към растящата си серия от най-модерни в технологично отношение продукти и услуги, основани на слънчевата енергия. Новите тънкослоен соларен панел, система и инвертор ще разширят възможностите на GE да доставя пълна гама от предложения за използване на слънчевата енергия в многомегаватови проекти по цял свят. Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

« Older entries