ABB устройства в Waterwheel в проект за обществото

Нови решения от ABB са довели до нова версия на WaterWeel за генерирането на електрическа енергия от прииждащ воден поток през Италианския град Торино и доставянето и към местната електропреносна мрежа.

Aвтоматизирана система за глазури в сладкарската промишленост
Всяко колело е оборудвано или с 7,5 kW или 15 kW асинхронен двигател от двете страни на колелото, програмируем контролер и ABB регенеративно устройство (ACS800-11).Пилотния проект с новата версия на WaterWheel се инсталира от италианската водна компания Ener.Cat.Italia на 33 километров участък от канал Канавесе преминаващ през Торино, четвъртия по големина град в Италия.

Когато приключи, инсталацията ще се състои от около 80 WaterWheels, всяко от които ще произвежда 32 киловата (kW) безплатнана електроенергия. Колелата ще имат общ капацитет за производство на около 2650 kW достатъчни за захранването с електричество на 2500 италиански домове.
Към днешна дата 16 колелета са инсталирани в 300 метрова част от канала като пилотен проект, както вече в процес на подготовка са поръчки за търговски инсталации в други части на Северна Италия.

Технологията, без която този проект не би могъл да е възможен се основава на разработените от ABB регенетивни устройства, които оптимизират работата на колелетата и системата успява да подава безопасно и надеждно електроенергия към местната мрежа.

Всяко колело е снабдено с един или два генератора, в зависимост от обема и притока на водата във въпросния канал. Колелото се контролира от регенеративно устройство ABB, което позволява максималната мощност да бъде достигна, независимо от обема и притока на вода и произвежданата електроенергия да се подава в точните стойности към електрическата мрежа.

ABB се обръщат към Ener.Cat още в началото на своя проект за да постигнат оптимално решение, което ще помогне за превръщането на механичната енергия, произведена от WaterWheels в електрическа енергия, която ще може да се прехвърли в дистрибуторската мрежа.

Работейки в тясно сътрудничество ABB и Ener.Cat тестват различни размери на колела и различни видове генератори, преди да намерят най-добрата комбинация, която отговаря на често големите сезонни колебания във водния поток.
ABB регенеративно устройство ACS800-11 е напълно завършено, компактно единно цяло. За разлика от други, които изискват допълнителни външни компоненти, като предпазители и релета за мониторинг. ABB регенеративни устройства идват от производството, тествани, с пълен пакет от всички необходими компоненти вградени, което води до по-лесен и бърз монтаж и въвеждане в експлоатация.

ABB е водещ доставчик в света на генератори с променлива скорост на задвижване.

През 2008 г. ABB е доставила генератори за електроенергия с ниско напрежение, които могат да произведат около 170 terawatt часа електрическа енергия, достатъчни да отговарят на годишните нужди на 42 милиона домакинства в Европейския съюз и за намаляване на глобалните емисии на въглероден двуокис с около 140 милиона тона годишно, което се равнява на годишните емисии на повече от 35 милиона автомобила.

Тук можете да видите видео от инсталацията на Ener.Cat в Италия

Tags: , , ,