Експертно ръководство за профилни системи в машиностроенето

профилни системи

Какво трябва да се вземе в предвид при използване на профилни системи в машиностроенето и изграждането на съоръжения?

Има четири основни групи съоражения: изграждане на оперативни средства, като кутии, защитни устройства, система за работни места, рафтове, стълбища, парапети и прегради; изграждане на рамки и структури за подпомагане на машини и агрегати; изпълнението на транспортни системи за автоматизация на предприятието, като вериги, транспортьори; интеграцията на линейна технология в производството на машини и системи – плъзгачи, ролкови водачи, водачи на оборотните лагери, линейни модули включително и движещи технологични елементи могат да бъдат безпроблемно монтирани с профилни системи.

В машиностроенето традиционно се използват стоманени конструкции, които са индивидуални по поръчка, предназначени за покриване на тези и много други видове приложения. Днес профилните системи често предоставят по-добър вариант. Разходите – във фазите на проектиране и монтаж са в пъти по-малки. Подвижните връзки позволяват малки корекции и последващи изменения на дизайна. И когато се използва анодизиран алуминий, тежкото шлайфане, почистване, обезмасляване, грундиране и лакиране – операции необходими при работа със стомана, не се изискват. Освен това ниското тегло на алуминийя в съчетание с висока устойчивост намалява нуждата от допълнителни подпори за подобряване на носимоспособността на етажа в завода.

Тези ползи се компенсират само с няколко основни ограничения: поради не добрата носимоспособност, алуминиевите профили не са подходящи за тежък режим на работа при по-екстремни натоварвания. Те не са подходящи и за приложения при непрекъснати високи температури от около 150°С – представляват горната граница на издръжливост. Алуминиевите сплави реагират с киселини, основи и някои други химикали. Също така поради основната им структура, която е отворена, с наличието на канали, изрязани участъци и точки със скрепителни елементи, алуминиевите профили обичайно не са подходящи за приложения, включващи високи изисквания за хигиена – например в хранително-вкусовата промишленост.
Оперативни съоръжения като бариери, кутии, работни станции, платформи и стълби могат да бъдат направени с помоща на съвременни профилни системи.

Защити и бариери.

При конструирането на защитните системи и бариери трябва да се съобразят със задължителните стандарти EN 294 и EN 811, които регламентират изискванията за безопасност на разстоянията и предотврати достигане до опасните зони на горните крайници. Според изискванията за безопасност определени в Директива 98/37/EEC за машини, в новия проект на 2006/42/EEC, по DIN EN 953 (”… – Общи изисквания за проектиране и изграждане на стационарни и подвижни ограждащи елементи” ) и по DIN EN 775 или EN ISO 10218 ( “Промишлени роботи – изисквания за безопасност”), динамично натоварване на капацитета е от значение за надеждността на предпазните корпуси.

Разстоянието до точката на опасност, както и вида на физическата бариера, например използване на мрежи, пана, врати и други компоненти, са решаващи при определянето на системата за защита, които да отговарят едновременно на законовите изисквания и стандарти. При използване на профилна система, безопасността на бариерите могат да бъдат коригирани силно индивидуално към външни обстоятелства с минимална работа. Наред със стандартните профили, които създават рамката на бариерита, основната структура също изисква панел, които попълва празнотите между профилите. Тези панел-елементи могат да бъдат направени от различни материали в зависимост от изискванията: те могат да бъдат твърди листа, прозрачни или оцветени пластмасови панели (например изработена от поликарбонат, акрилно стъкло или PETG).

В заключение заварените конструкции са все още широко разпространени в областта на машиностроенето, но профилните системи са подходящи за много отрасли на промишлеността, при които е необходима гъвкавост на инсталацията за производство и модификации на оборудването.

Tags: , ,