Устойчива на корозия стомана за лагери значително увеличава интервала от поддръжка на машините

Висок клас Мартензитнa стомана е разработенa за търкалящи лагери, предлагащи много високи характеристики, като твърдост и максимално корозионна устойчивост срещу агресивни среди.

лагери
Нова високостепенно Мартензитно закалена стомана е разработена за търкалящи лагери, които предлагат максимална устойчивост на корозия при екстремни условия, например при сухо приложение, недостатъчно смазване или когато лагерите са в контакт с агресивни среди като вода, киселини и почистващи препарати.

Въз основа на последователно усъвършенстване на NIROSteels – висок клас лагери, при новите Cronitect Schaeffler’s® Мартензитни лагери е постигната много висока твърдост чрез уникален химичен състав, в комбинация с нов термо-химичен процес на обработка на повърхностния слой. Дори след 600 часа тестване със солен спрей в съответствие с изисквания DIN 50021 СС не са показали никакви признаци на корозия. Резистентността към корозия на Cronitect е многократно по-добра от това на конвенционалните NIROSteels лагери.

Името Cronitect идва от химическия състав на материала и от своя специален процес на топлинна обработка. Наставка “tect” участва в названията и на други продукти от Schaeffler, които са с покрития позоволяващи отлична защита на материала от корозия.

Cronitect технологията е подходяща за широк спектър от промишлени приложения: в хранителновкусовата промишленост и обработка на напитки, в подемната техника, при тежки машини (като зъбни помпи и разделители), в енергийни системи с трансмисия (скоростна кутия), хидравлични и пневматични системи, потребителски продукти и опаковки. В хранително-вкусовата промишленост, използването на Cronitect значително увеличава интервала за поддръжка на машините. На пример при инсталция за бутилиране обикновено трябва всички лагери AISI440C, влизащи в контакт с почистващи препарати, да се заменят на всеки четири месеца, а с Cronitect лагери този интервал сега може да се удвои.

Компанията Schaeffler наскоро откри нов център за развитие на повърхностното покритие на материалите в централата си в Херцогенаурах, Германия. Новият център предлага възможности за разработване на нови процеси и комбинации от уникални материали и технологии за покрития. Отварянето на новия център представлява по-нататъшно разширяване на научноизследователската и развойна дейност на компанията.

Г-жа Maria-Elisabeth Schaeffler, партньор на INA-Holding Schaeffler KG, подчерта изключително значение на Научно-изследователският център за Schaeffler, особено по отношение на иновациите: “С откриването на новия Технологичен център за повърхности, нашата група от компании ще увеличи своя ангажимент към бъдещето, особено в областта на нанотехнологиите и ще разшири своя опит в бързо конвертиране на резултатите от научните изследвания в иновативни и ефективни продукти. “

Значението на технологиите за покритието на материалите ще продължи да нараства поради нарастващите изисквания към продуктите в промишлеността и производители на автомобили. В „Tехнологичния център за повърхности“ се предвижда развитие на съоръжения с нови възможности за комбиниране на различни процеси и материали.

Три биологични системи за оптимизиране на покритията на материалите (намаляване на съпротивлението и устойчивост на износване) ще бъдат разработени и приложени, като се използва PVD / PACVD съоръжения. Обработката на покритието на материалите ще бъде или във вид на твърдо вещество (физическо отлагане на парите), или под формата на газ (плазма с асистирано химично отлагане на парите), във вакуумна среда. За разлика от конвенционалните методи на обработка на покритията, ще е възможно да се произвеждат уникални композити от различни материали и покрития при екологично чист процес протичащ във вакуум.

Ще се разработват и галванични съоръжениея за създаване и развитие на антикорозионни покрития, които да са благоприятни за околната среда. Например, част от акцента сега е върху разработването на нови покрития на материалите, които ще са с шествалентен хром Cr(VI), и ще отговарят на строгите изисквания на новата директива на ЕС относно излезлите от употреба моторни превозни средства.

Развитието и на двете съоръжения ще даде възможност за производството на продукти с по-ниски разходи и функционално-ориентирани комбинации от различни системи за покрития. Новият Технологичен център за покрития ще позволи на групата бързо да въведе нови решения за своите клиенти базирани на своите нанотехнологии.

За повече информация относно Cronitect технологията за покритие на Schaeffler за търкалящи лагери, моля посетете www.schaeffler.co.uk или се свържете с маркетинговия отдел на е-mail: info.uk @schaeffler.com, телефон: +44 121 313 5870 и поискайте копие от TPI 64 брошура.

Tags: , , , , ,