November 2009

You are currently browsing the monthly archive for November 2009.

Машини и оборудване в индустрията

Мениджърите изказват предпазлив оптимизъм

Въпреки всички дискусии за последиците от финансовата криза и мерките за нейното преодоляване, все още не е достигнат консенсус дори по въпроса дали тя въобще съществува. Традиционно подозрителни към официалните статистики, голяма част от мениджърите съдят за икономическия климат в страната предимно по състоянието на собствената си фирма и нейните партньори. В проведена наскоро анкета на Националния център за изследване на общественото мнение не са изключение изказаните мнения, че криза въобще няма, или че масовата психоза, подхранвана от медиите, е извор на проблема.
От всички икономически сектори обаче, може би именно представителите на секторите индустрия и промишленост имат най-малки основания да споделят този оптимизъм.
От Българската браншова камара – машиностроене например се оплакват от около

30% спад на приходите от продажби.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , ,