October 2009

You are currently browsing the monthly archive for October 2009.

Машини за индустрията

Сайтът Техноборса е индустриална зона за обмен на обяви и техническа информация.Той предлага не само богато разнообразие от обяви за машини и оборудване, но и възможности за финансиране на идеи за бизнес в областта на индустрията, промишлеността и машините.

В условията на икономическа криза, в индустрията и индустриалното производство спадът е един от най-малките, за разлика от други браншове, като строителството, недвижимите имоти, финансовите услуги, търговията на дребно и др.отрасли на промишлеността. Според данни на Националния статистически институт, само за месец август индексът на промишлено производство намаля с 15.9% на годишна база, а оборотът на предприятията от този сектор се срина с драстичните 23.3%.

В провежданата ежемесечно анкета, мениджърите се оплакват от несигурната икономическа среда, недостатъчното ниво на поръчките, и свиване на производствената активност.

На този фон, всяко предимство пред конкуренцията се превръща в ценно оръжие. От тази есен не само управителите на производствени фирми от всякакъв калибър, но и

всички специалисти в индустрията вече имат един коз в повече,

благодарение на новия портал Tehnoborsa.com. Сайтът предлага възможността за безплатно публикуване на обяви за покупки и продажби не само на употребявани и нови индустриални машини и резервни части, но и оборудване, технологии и дори цели производства.

Нещо повече – ако смятате, че е дошъл момента да разширите дейността си, или сте решили тепърва да пробвате сили като мениджър в индустрията и технологиите, можете да намерите цели компании, обявени за продажба. Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , ,